Prohlášení o ochraně osobních dat

 

Ochrana osobních  údajů

Vaše soukromí respektujeme.  Osobní údaje  jsou chráněny před zneužitím a zveřejněním – jsou použity  pouze pro  komunikaci a zaslání objednaného zboží zákazníkovi.  Vaše osobní data jsou  důvěrná a nejsou poskytována třetí  osobě. Naše společnost DARA BABY s.r.o. na  tomto místě  prohlašuje, že neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje  data  žádným subjektům. 

 

 


 

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

zpět